Gå til innholdet
Ewos logo
Vi setter fisken først i alt vi gjør
Fish First|20.5.2022

Vi setter fisken først i alt vi gjør

Cargill sikrer de beste løsningene for havbruksnæringen ved å sette fisken i fokus. Vår kunnskap om ernæring og evne til å lære raskt, gjør oss i stand til å møte laksens behov gjennom varierende produksjonsbetingelser, skiftede miljøforhold og helseutfordringer.

Ved å ivareta laksens ernæringsbehov, sikres god fiskevelferd og høy produktivitet på samme tid.

Vår råvarekunnskap og vårt forsyningssystem gjør det mulig å møte disse varierende behovene på en bærekraftig måte, uten at det går på bekostning av fiskevelferd eller produktivitet.

Ved å alltid, og med stolthet, sette fisken først, skaper vi bedre resultater. For fisken. For havbrukeren. For miljøet, og til syvende og sist, for forbrukeren.

Nedenfor ser du hva Fish First betyr for oss gjennom alle ledd i vår verdikjede. 

 

 

Related articles