Fish First - For welfare and performance

Som ledende fôrprodusent sikrer vi de beste løsningene for havbruksnæringen ved å sette fisken i fokus.