Gå til innholdet
Ewos logo
Mattrygghet og kvalitet

Mattrygghet og kvalitet

Åpenhet og sporbarhet gjennom hele verdikjeden er grunnleggende verdier i Cargill. Kundene våre og forbrukerne kan være trygge på at fôret vi leverer tilfredsstiller fiskens krav til ernæring, og oppdretterens forventninger til ytelse, tilvekst og bærekraftsmål, og og trygg mat til forbrukeren.

Kvalitetssystemet vårt er basert på lover og forskrifter, kundekrav og interne Cargill krav. Fellesfunksjoner og alle våre fabrikker i Norge er sertifisert med fire internasjonalt anerkjente sertifiseringsordningene for kvalitet (ISO 9001); mattrygghet (ISO 22000); miljø (ISO 14001); og helse&sikkerhet (ISO 45001). I tillegg er vi Global GAP sertifisert, som er standard for fôr til matproduserende dyr.


Våre sertifiseringer i Norge:

ISO 9001 – Kvalitetsstyring (PDF)

ISO 14001 - Miljøstyring (PDF)

ISO 45001 - Arbeidsmiljø (PDF)

GlobalGAP - Global standard med fokus på trygt fôr, miljø og arbeidsmiljø (PDF)

ISO 22000 – Mattrygghet (PDF)

Dele