Gå til innholdet
Ewos logo
Laks

Laks

Å fôre en fisk – hvor komplisert kan det være? Svaret er at det faktisk er ganske komplekst å sette sammen og produsere fôr til laks. En laks trenger riktig ernæring i alle livets faser, tilpasset ulike forhold den befinner seg i. Vår tilnærming til utvikling av fôr er å sette laksens behov først. Vi har kontinuerlig forskning pågående for å bedre forstå samspill mellom næringsstoff, og å forstå fisken bedre for å lage fôr som er best mulig for den. Hvis fôret er godt, har laksen de beste forutsetninger for å holde seg frisk. Vi jobber tett med våre kunder for å møte deres ulike behov.

Kontakt din kundekonsulent for å lære mer om våre fôrkonsept til laks, eller på mail til Nina.Bruaas@cargill.com

Dele