Gå til innholdet
Ewos logo
Våre produkter og tjenester

Våre produkter og tjenester

I Norge produserer og selger Cargill fôr til oppdrettsfisk, i hovedsak laks og ørret, under merkenavnet EWOS. Vi tilbyr en komplett produktmiks for alle typer situasjoner, og produktporteføljen vår dekker alle stadier av laksens livssyklus – fra klekkeri til slakt.

Les mer om Produkter og tjenester