Gå til innholdet
Ewos logo
SeaFurther: Vil redusere karbonavtrykket i havbruk
bærekraft|1.3.2021

SeaFurther: Vil redusere karbonavtrykket i havbruk

Det nye bærekraftsprogrammet "SeaFurther" bygger på Cargills klimaforpliktelser, med fokus på gjennomgående miljøvennlig produksjon av fiskefôr og god fiskehelse for en mer bærekraftig fremtid for havet. Med SeaFurther setter Cargill konkrete mål om å kutte klimaavtrykket med 30 prosent i hele verdikjeden.

Cargill går sammen med norske havbrukere for å beskytte havet, et levende økosystem som bidrar til at selskapet kan produsere og transportere mat rundt i hele verden.

Cargills initiativ, "
SeaFurther", vil hjelpe havbrukere med å produsere mer bærekraftig sjømat med mindre miljøpåvirkning. Dette er en del av selskapets overordnede miljø- og karbonforpliktelse, med et vitenskapelig basert scope 3-mål om å redusere klimagassutslippene gjennomgående i verdikjeden med 30 prosent per tonn mat innen 2030. 

SeaFurther alene vil bidra til å redusere utslipp på to milliarder kilo CO2 innen 2030, noe som tilsvarer å fjerne mer enn 400 000 biler fra veiene.  

- Med SeaFurther-programmet forbereder vi nå en modig kursendring. Det handler om å sette en kurs som vil gjøre akvakulturen bedre for planeten vårsier Pilar Cruz, som leder bærekraft i Cargill. 

Det globale konsumet av sjømat øker. Vi ønsker å møte denne etterspørselen ved å øke produksjonen, men samtidig redusere klimaavtrykket. Cargill vil samarbeide tett med oppdrettere om å benytte bærekraftige næringskilder, forbedre effektiviteten og produktiviteten innen oppdrett samt sikre god fiskehelse.

Vil redusere klimaavtrykket fra fôr og akvakultur 
Cargills SeaFurther-program starter med havbrukerne og rollen havbruksnæringen har når det gjelder bærekraftig matproduksjon i havet og fremtidig forvaltning av sjømaten. Programmet legger vekt på bærekraftige matsystemer, spesielt relatert til klimaendringer.

- Vi er begeistret over å se en klar og tydelig forpliktelse fra Cargill som fokuserer på behovene for å redusere klimaavtrykket til laksen, sier Stian Amble, fagansvarlig for kvalitet og biologi i Nova Sea, og legger til: 

- Å levere mer bærekraftig havbruk krever at hele verdikjeden tilpasser seg viktige mål, samtidig som man jobber sammen for å levere på disse målene. Ved å oppnå enighet og se verdien av hva som kreves, kan vi raskere skape en reell forandring i arbeidet mot å bli mer bærekraftige på bredere basis.  

Gjennom SeaFurther-programmet setter Cargill seg som mål å redusere fotavtrykket til laksen med 30 prosent innen 2030. I dag representerer fôret opptil 90 prosent av laksens klimaavtrykk. For å redusere klimaavtrykket og samtidig gjøre lakseoppdrettere i stand til å forsyne forbrukerne med bærekraftig produsert sjømat, fokuserer SeaFurther på følgende: 

  • Næringskildene – Cargills fôr er designet for å minimere klimaavtrykket fra havbruk. Vi arbeider tett med våre leverandører for å dyrke frem ingredienser og forbedre forsyningskjedene på en bærekraftig måte gjennom hele verdikjeden. Samtidig finner vi måter å kunne gjenbruke biprodukter – som for eksempel avskjær fra fisk – som ellers ville blitt kastet. Sammen jobber vi hele tiden for å finne nye og unike næringskilder som kan gi enda mer bærekraftig fôr. Med bærekraftig utnyttelse av råvarer kan utradisjonelle og innovative fôrråvarer fra plante- og dyreriket bidra til at vi sammen med kunder og partnere oppnår bærekraftsmålene og møter forbrukernes globale forventninger.  

  • Maksimere – Cargill vet at bærekraftig akvakultur finner sted på havbrukernes nivå.  Med lang erfaring fra produksjon av fiskefôr til havbruksnæringen, hjelper Cargill oppdrettere til å kunne skape mer med mindre, ved å øke effektiviteten og maksimere produksjonen mens påvirkningen på planeten faktisk reduseres.  
  • Beskytte – Forbrukerne vil i økende grad vite hvordan den proteinrike maten produseres og dyrevelferd må stå i sentrum for et hvert bærekraftsprogramSeaFurther vil beskytte oppdrettsfisk gjennom ernæringsløsninger som beskytter og fremmer god dyrehelse, samtidig som det reduserer ressursbruken og den generelle påvirkningen på havet.  
     

Selv om selskapet starter med laks, vil SeaFurther utvides, med et mål om å inkludere flere arter i programmet, deriblant reker i nær fremtid.  

Vil beskytte havet - fra fôr til transport 

SeaFurther er et av flere strategiske partnerskap og investeringer, drevet frem av teknologi, forskning og utvikling i regi av Cargill, som tar sikte på å beskytte havet. Cargill leder an når det gjelder å redusere klimaavtrykket fra global transport av tørrlast, noe som er i tråd med Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens mål om å redusere klimagassutslipp fra global skipsfart med minst 50 prosent innen 2050. 

- Helsen til laksen er til syvende og sist koblet til havets helse, sier Jan Dieleman, president for Cargills Ocean Transportation-virksomhet, og legger til:  

- Storskala karbonreduksjon krever forpliktelse gjennom hele den globale forsyningskjeden, og vi samarbeider med partnere for å utvikle løsninger som reduserer vår miljøpåvirkning. Som en av verdens største befraktere av tørrlast med bulkskip, fortsetter Cargill med å trykke på for å redusere CO2-utslippene og samtidig øke den globale maritime industristandarden. 

Siden slutten av 2019 har Cargill installert energibesparende utstyr for rundt USD 3 millioner ombord på flere av skipene med langsiktige avtaler på tidscharter. Cargill er også en strategisk partner for ZeroNorth, et oppstartsselskap innen teknologi som tilbyr digitale verktøy som forbedrer ytelsen og reduserer drivstofforbruket for fartøyene. I 2020 inngikk også Cargill et samarbeid med BAR Technologies, som utvikler WindWings. Med store og solide vingeseil - som måler opptil 45 meter i høyden – ble WindWings montert på skipsdekket til tørrlastskipene. Dette for å utnytte vindens kraft og redusere CO2-utslippene med så mye som 30 prosent. 

- Cargill har mulighet for å drive reell, positiv klimaendring for menneskene og planeten, sier Pilar Cruz i Cargill, og legger til: 

- Med vårt globale fotavtrykk og en god oversikt over hele forsyningskjeden, er det mulig å bidra til at vi sammen skaper et bærekraftig hav og fremtidig bærekraftig sjømat. Hvis alle er med, og vi samarbeider, kan vi trekke havbuksnæringen i samme retning sammen med havbrukerne.

Dele

Relaterte artikler