Gå til innholdet
Ewos logo
Matvaretrygghet og fiskevelferd trumfer alt

Matvaretrygghet og fiskevelferd trumfer alt

- Fiskehelse er en investering i fremtidig lønnsomhet og vekst for å bygge næringen videre, sier Hans Høie som er leder for formulering av fôrdietter i Cargill. Når produktutviklerne har designet et fôr ut fra fiskens ernæringsbehov, er det hans jobb å sette sammen ingrediensene som er bra for fisken og i henhold til kundenes krav, og få det til å fungere i miljøet det skal brukes i.

Det innebærer å finne hvilke råvarer som er mulige å bruke, sjekke tilgjengeligheten, og ikke minst hva som er mulig for produksjonsavdelingen å håndtere. Formulererne jobber tett med produktutviklerne og har mye kontakt med fabrikkene og det operasjonelle.

- Det spesielle med fiskefôr, i motsetning til landbruket, er at det skal sendes ned i sjøen. Pelleten skal dekke hele fiskens næringsbehov, og den må være så sterk at den holder seg hel til fisken spiser den i vannet.

– Hvorfor setter du fisken først i arbeidet du gjør?
Dette er kjernen i næringen vår. Det er sunn og frisk fisk vi lever av. Fisk er en ypperlig matvare, og fiskeoppdrett er en miljøvennlig og effektiv matproduksjon. Å sørge for at fisken har det bra er avgjørende for næringen skal forbli miljøvennlig og sørge for sunn og god mat.

Det er også et etisk aspekt i dette, vi kan ikke tillate oss at husdyret vårt, fisken, ikke har det bra. Da må vi sørge for at fisken har det bra gjennom god fiskehelse og velferd.

Alle bedrifter må tjene penger, og det lønner seg å være langsiktig. Fiskehelse er en investering i fremtidig lønnsomhet og vekst for å bygge næringen videre.

– ... og hvordan gjør du det, helt konkret?
I rollen som formulerer må jeg sørge for at vi bruker de rette råvarene som tilfredsstiller våre strenge kvalitetskrav i produksjonen av fôret, og vi må bruke råvarene i rett mengde i de ulike produktene. Dette innebærer også at vi har god kunnskap om næringsinnhold i alle råvarene som blir brukt.

Spesielt ved uforutsette hendelser og avvik fra plan, for eksempel ved midlertid mangel på råvarer, må vi ha fiskehelse og velferd i bakhodet når vi gjør vurderinger for å løse problemene.

Hva som er lov og ikke lov er fastlagt i fôrforskiften. Der inngår vi aldri kompromisser.

– Hva ville skjedd om du i ditt arbeid ikke prioriterte fiskehelse og fiskevelferd?
Da kunne vi risikert at fisken ikke får de næringsstoffene den trenger, noe som kan resultere i dårligere fiskevelferd og fiskehelse, og lavere kvalitet på fisken som mat til oss mennesker.

Det er sterk konkurranse i bransjen og vi må finne den mest kost-effektive løsningen for produktene våre. Men er det den miste tvil om det er forsvarlig for fiskehelsen, setter vi bremsen på umiddelbart. Vi går ikke inn i gråsoner. Er det usikkerhet, dropper vi det. Jeg har aldri opplevd press fra noe som helst sted i organisasjonen hvis vi setter foten ned av fiskevelferdshensyn. Det blir ikke overprøvd av økonomiske hensyn. Matvaretrygghet og fiskevelferd er viktigst.

– Hva er gevinstene av å prioritere fiskehelse og fiskevelferd, og for hvem?

Hovedgevinsten er at fisken har det bra, det har vi et etisk ansvar for. God fiskehelse og fiskevelferd er også lønnsomt for oss som fôrprodusent og kundene som kjøper fôret siden det gjør at konsumentene er trygg på at fisken er god og sunn mat, produsert på en etisk forsvarlig måte. Vi bygger tillit til konsumentene. Da vil bransjen fortsatt vokse og sørge for en robust og lønnsom næring.

– Hvorfor bør Fish First være et viktig satsningsområde for hele Cargill?

God fiskevelferd og fiskehelse er fundamentet for næringen vår. Dersom vi ikke tilfredsstiller disse kravene har ikke næringen en fremtid.

Dele