Gå til innholdet
Ewos logo
God velferd gir positive ringvirkninger

God velferd gir positive ringvirkninger

- Fiskens ve og vel er førsteprioritet, sier Jo Trelvik Nørstebø som leder på kundeutvikling i Cargill. Han har tett kontakt med kundene både gjennom rapportering, oppfølging og analyse. I tillegg til å følge opp lokalitetene med søkelys på produksjon og velferd, jobber han med digital utvikling.

– Hvorfor setter du fisken først i arbeidet du gjør?
Fordi det er det riktige å gjøre. Fisken spiller hovedrollen i arbeidshverdagen vår.

 ... og hvordan gjør du det, helt konkret?
Vi setter alltid fisken først i anbefalingene vi gir og beslutningene vi tar sammen med kundene. Fiskens ve og vel er førsteprioritet.

– Hva ville skjedd om du i ditt arbeid ikke prioriterte fiskehelse og fiskevelferd?
Det hadde for det første vært lite bærekraftig. God fiskehelse og -velferd er lønnsomt og «alfa og omega» for at akvakulturnæringen skal kunne bestå i generasjoner fremover. Fokus på og resultater som gir god velferd vil gi positive ringvirkninger utover både fortjeneste, renomme og især omdømme. 

– Hva er gevinstene av å prioritere fiskehelse og fiskevelferd, og for hvem?
Gevinsten er definitivt at fisken har det bedre. God velferd betyr at den har god helse, mestrer sine omgivelser og har mulighet for naturlig adferd. En fisk med god velferd presterer bedre. Dette er gevinst for alle – fra produsent til konsument. 

– Hvorfor bør Fish First være et viktig satsningsområde for hele Cargill?
Fordi det er det riktige å gjøre. Og ved å sikre at det er fisken som har førsteprioritet i våre beslutninger og tilnærminger, vil vi hele veien sikre at vi gjør det riktige både for oss, produsentene og konsumentene. Ved å ha sluttproduktet i fokus.

Dele