Gå til innholdet
Ewos logo
God fiskehelse gir klar gevinst

God fiskehelse gir klar gevinst

- Det handler om å prioritere produktet, både kvalitetsmessig med tanke på sluttproduktet, men også rent etisk, sier Ketil Christensen som er Category Manager, Digital & Services hos Cargill i Norge. Han utvikler digitale løsninger som skal bidra til bedre fiskehelse.

Hvorfor setter du fisken først i arbeidet du gjør, og hvordan gjør du det, helt konkret?
– Fordi det er ett av de områdene hvor vi kan oppnå størst verdiskapning gjennom å hjelpe oppdretterne til størst mulig overlevelse og tilvekst. Jeg jobber primært med digitale løsninger som skal bidra til å gi bedre fiskehelse generelt. Blant annet SalmoNIR som er utviklet for prøvetaking og analyse av fett og farge på levende laks. Den gjør at man kan skanne levende fisk i stedet for å avlive den. Det gjør at vi kan spare både fisken, tid og penger.

Hva ville skjedd om du i ditt arbeid ikke prioriterte fiskehelse og fiskevelferd?
– Hvis vi ikke prioriterte dette ville vi vært mindre effektive og relevante for kundene våre. Fiskehelse og fiskevelferd er noe de bryr seg veldig mye om.

Hva er gevinstene av å prioritere fiskehelse og fiskevelferd, og for hvem?
– Det gir gevinster for hele næringskjeden, hele veien fra produsent til forbruker. For forbrukerne er det viktig at maten de spiser blir produsert på en god måte.

Hvorfor bør Fish First være et viktig satsningsområde for hele Cargill?
– Jeg mener det er naturlig når man jobber med matproduksjon av fisk. Det handler om å prioritere produktet, både kvalitetsmessig med tanke på sluttproduktet, men også rent etisk. Det setter fokus på produktet vårt og minner oss på hva dette til syvende og sist handler om.  

 

 

 

 

Dele