Gå til innholdet
Ewos logo
Gir tillit i markedet

Gir tillit i markedet

- Det er viktig å ikke la seg lokke av kortsiktig økonomisk gevinst, sier Jarle Ravndal som er forsker i Cargill Innovation. Han har jobbet mye med storskala fôrforsøk i form av feltforsøk i sjø, enten hos kunder eller i eget sjøanlegg ved innovasjonssenteret i Dirdal.

– Hvorfor setter du fisken først i det arbeidet du gjør?
I fôrforsøkene vi gjør er det viktig at fisken har det godt, slik at vi kan måle hvordan fôret fungerer. Fiskevelferden og fiskens stressnivå påvirker kvaliteten på forskningsresultatene som vi kommer fram til. Hvis vi ikke ivaretar dette, kan vi ende opp med manglende eller feil resultater.

– Hvordan gjør du det, helt konkret?
Fisk trenger best mulig miljøforhold. En del har vi ikke mulighet til å påvirke, slik som vær- og vindforhold. Ytre miljø slik som støy og forstyrrelser er viktig å minimere siden en stresset fisk har lett for å bli syk. Samtidig hjelper et riktig ernæringsmessig balansert fôr på en positiv måte. Vi har utviklet et stort spekter av produkter for å ivareta dette.

– Hva ville skjedd om du i ditt arbeid ikke prioriterte fiskehelse og fiskevelferd?
– Hvis vi ikke prioriterte hadde vi ikke fått sammenliknbare resultater i forsøkene, og da hadde vi ikke oppnådd tillit i markedet. God fiskehelse og fiskevelferd gir mer realistiske og jevnere resultater.

Hva er gevinstene av å prioritere fiskehelse og fiskevelferd?
Du får blant annet en tryggere og mer robust fisk og produksjon. Vi tar ofte valg som koster litt på kort sikt, men som skal gi en god effekt i det lange løp. Derfor er det viktig å ikke la seg lokke av kortsiktig økonomisk gevinst.

– Hvorfor bør Fish First være et viktig satsingsområde for hele Cargill?
Fish First gir oss et klart fokus som organisasjon. Det er lett å glemme at det er mange som jobber her som faktisk ikke noensinne ser en fisk i løpet av arbeidshverdagen sin. Samtidig er vi avhengige av at alle husker på hva dette til syvende og sist handler om. I Cargill er vi gode til å finne ut hva som er viktig rent biologisk for fisken, og oppskalere dette til en stor produksjon. Målet er å lage det beste fôret som skal gi den beste fisken. Da må vi gjøre de rette forsøkene på den rette måten.

Dele