Gå til innholdet
Ewos logo
En frisk fisk er vinn-vinn for alle parter

En frisk fisk er vinn-vinn for alle parter

Synne Marte Andersen er leder for utvikling av vekstfôr i Cargill – fôret som dekker tiden fra utsett i sjø til slakt. Jobben innebærer å utvikle fôr som tilfredsstiller fiskens ulike næringsbehov under ulike forutsetninger og følge opp mot formulering og produksjon med hensyn til hva som er mulig å få til og hva det koster.

– Teamet vårt er ansvarlig for produktspesifikasjon. Vi passer på at fôrene våre er så gode som de kan være. Når det kommer ny kunnskap, f.eks. om vitaminer eller råvarer, tar vi dette inn i fôrene. Vi setter grenser for minimum og maksimum innhold av næringsstoffer, vitaminer og mineraler, og holder oversikt over begrensninger på råvarer. Vi må også ta hensyn til tekniske krav.

– Hvorfor setter du fisken først i arbeidet du gjør?
Det er helt essensielt når man lager fôr. En fisk som ikke får det den trenger kan få mangelsykdommer, eller i verste fall dø. Hvis fôret er godt, har fisken de beste forutsetninger for å holde seg frisk. Et fôr som ikke er godt nok vil også føre til at fisken vokser saktere, og jo lenger fisken er i sjøen desto høyere er dødeligheten. En fisk som vokser bra er altså bra for fiskevelferden, og gir i tillegg fortjeneste for oppdretter. En frisk fisk er vinn-vinn for alle parter.

– ... og hvordan gjør du det, helt konkret?
Vi må vite hva fisken trenger i situasjonen den befinner seg i. Er det en vanlig sunn fisk, eller lever den under krevende forhold? Vi kartlegger fiskens næringsbehov, dekker behovene og ser hvordan den responderer på ulike sammensetninger av næringsstoff. Vi har kontinuerlig forskning pågående for å bedre forstå samspill mellom næringsstoff. Vi følger opp med forskning, og vi tar aldri noe inn i fôret som vi ikke har testet godt nok. Vi gjør studier for å se hvordan fisken responderer og følger med på ekstern forskning for å holde oss oppdatert.

Kravene som gjelder for å dekke fiskens behov er der uansett, uavhengig av tilgang og pris på råvarer. Fiskens behov kommer først.

– Hva ville skjedd om du i ditt arbeid ikke prioriterte fiskehelse og fiskevelferd?
Fisken ville ikke fått et så godt fôr som den kunne ha fått. Om vi hadde lempet på kvalitetskravene våre ville fisken bli mindre i stand til å takle stress og sykdommer, og kvaliteten og veksten kunne blitt dårligere.

Hvis fisken ikke trives må den bruke energien til å bekjempe sykdommer. Da vokser den mindre og dødeligheten øker. Det sverter hele næringens omdømme. Når vi leverer fôr som gir høyere overlevelse og får fisken til å se sunn og frisk ut, får både vi og næringen et bedre omdømme.

Å ha fisk stående i sjøen er en stor risiko i seg selv. Hvis fisken vokser godt og når ønsket størrelse tidlig, kan den tas ut av sjøen tidligere og vil få kortere eksponeringstid mot lakselus og sykdommer. Det er god fiskevelferd og samtidig gir det bedre fortjeneste for oppdretteren. Vekst er ikke bare lønnsomhet men også velferd.

– Hva er gevinstene av å prioritere fiskehelse og fiskevelferd, og for hvem?
For det første gir det gevinst for fisken selv. Når den har det bra, får den færre sykdommer og mindre stress, og færre dør en unaturlig død. Det er også bra for oppdretteren som får mer fisk igjen å selge. Frisk fisk og lav dødelighet er også bra for næringens omdømme og samfunnsøkonomien. Til syvende og sist er det positivt for oss at vi har gode fôr. At vi kan stå inne for en human matproduksjon er også godt for samfunnet. Vi får mest mulig mat ut av de ressursene vi bruker, og det er veldig viktig.

– Hvorfor bør Fish First være et viktig satsningsområde for hele Cargill?
Dette er kjernen i det vi gjør. Vi jobber med fisk og må sette fisken først, ellers feiler vi. Hvis vi velger raske løsninger og gjør det billigst mulig, vil det slå tilbake på oss selv. Hvis vi ikke leverer godt nok, vil kunden gå et annet sted.

Det viktigste er å holde oppmerksomheten på hva fisken trenger. Det er kjernen i det vi gjør og jobber kontinuerlig med gjennom forskning. Vi må forstå fisken og lage fôr som er best mulig for den, for det som er best for fisken er også best for kunden. Dette henger tett sammen.

Dele