Gå til innholdet
Ewos logo
Ørret

Ørret

Oppdrett av ørret er en viktig del av oppdrettsnæringen i Norge, og etter laksen den arten med størst produksjonsvolum, med hovedsete i Vest-Norge. Vi tror ørret har stort potensial. De siste årene har vi satset på ny kunnskap, og har utviklet og forbedret våre fôrkonsept til ørret. Ny kunnskap er avgjørende for å sikre høy kvalitet og god vekst på fisken, og vi har hatt som mål å opparbeide oss like mye kunnskap om ørret som vi har om laks.

Kontakt din kundekonsulent eller vårt ørret team for å lære mer om våre spesialtilpassede fôrkonsept til ørret.

Dele

EWOS ørret team

Ståle Theimann
Technical Consultant

Ståle Theimann

staale_theimann@cargill.com

Harald Engevik
Technical Consultant

Harald Engevik

harald_engevik@cargill.com

Stian Staven
Sales Manager

Stian Staven

stian_staven@cargill.com

Atle Moen
Technical Consultant

Atle Moen

atle_moen@cargill.com