Gå til innholdet
Ewos logo
Yrkesfag ingen hindring
Om oss|22.11.2021

Yrkesfag ingen hindring

Monica Therese Langedal er en av Cargills kvinner innenfor et arbeidsområde som tradisjonelt har lav kvinneandel. Hun er avdelingsleder for vedlikehold ved fabrikken i Florø som produserer EWOS fiskefôr i alle mulige varianter. Med drøyt 100 ansatte er dette den største av Cargills arbeidsplasser i Norge.

Hun ble inspirert av foreldrene, der hennes far var verftsarbeider, mens mor var operatør på EWOS-fabrikken.

Monica tok fagbrev som industrimekaniker og fulgte opp med utdanning som sikkerhetsingeniør. Under studiene hadde hun sommerjobb på fabrikken, og i 2002 ble hun ansatt som systemansvarlig for bedriftens vedlikeholdsprogram. I 2019 rykket hun opp som leder for vedlikeholdsavdelingen.

Under 15 prosent av elevene i elektrofag, mekaniske fag samt teknologi og industrifag er kvinner. Årsaken kan være tradisjonelle sosiale oppfatninger men også at mange mannsdominerte yrkesfaglige utdanninger er på videregående nivå, men fra der kan du også bygge på med fagskole eller høyskole/universitet.

- Da har du en yrkesrettet utdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet, sier Monica. - Å kombinere teori og praksis ved å arbeide med virkelighetsnære oppgaver, utvikler reflekterte yrkesutøvere, som har karrieremuligheter, er Monicas erfaring.

Derfor ønsker hun at flere jenter og kvinner vil søke seg til lærlingplasser så vel som ordinære stillinger i Cargill.

- Jeg har fått flere barn mens jeg har vært ansatt. I Cargill er det fult mulig å kombinere det å være småbarnsmor med jobb og det er bremser heller ikke muligheten til å gjøre karriere, avslutter Monica.

Dele

Relaterte artikler