Gå til innholdet
Ewos logo
Solstrandmøtet 2023: Ny teknologi viktig for bærekraftig vekst
Event|17.2.2023

Solstrandmøtet 2023: Ny teknologi viktig for bærekraftig vekst

Os 3. februar 2023: «Vekst på Vestlandet – er løsningen nye produksjonsformer?» var tema på årets Solstrandmøte som er Cargills møteplass for havbruksfolk fra Vestlandet. Og også denne gang var det full sal med engasjerte tilhørere.

Etter at administrerende direktør Fredrik Witte i Cargill Norge ønsket velkommen, tok Steffen Rødsjø fra investeringsbanken Arctic Securities for seg lønnsomhet i endrede produksjonsformer. Deretter fikk de om lag 200 deltakerne på Solstrandmøtet presentert praktiske erfaringer med nye produksjonsformer fra tre ulike selskaper.


Erfaringer med nye produksjonsformer

Først ut var Nina Grieg som er regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland. Grieg Seafood Rogaland har gjort store investeringer for å redusere tiden laksen står i sjøen.

- Kortere tid i åpne sjøanlegg er et viktig ledd i vårt mål om vekst, redusert miljøpåvirkning og forbedret fiskevelferd, understreker Nina Grieg.

Siri Vike i teknologiselskapet Ovum AS presenterte deres erfaringer med nye driftsformer. Hun er ansvarlig for laksens trivsel i FLO konseptet Egget.

– Jeg har jobbet med veldig mange ulike verktøy for å forbedre fiskens helse, og det er mange verktøy i kassen som virker. Men vi må over på en ny teknologisk plattform for å kunne gjøre noe som virkelig monner nok til at næringen vår kan vokse bærekraftig videre, mener hun.

Torstein Rønning har siden 2017 vært administrerende direktør for FiiZK Holding med datterselskaper. Teknologibedriften Fiizk leverer digitale løsninger, lukkede merder, samt store industritekstiler som luseskjørt og lignende. Temaet hans for dagen var «Lukket merdsystem i sjø - Ung teknologi – store muligheter».

Nye driftsformer hos oppretterne vil føre til nye krav til fôret fisken får. Teknisk konsulent Vegard Flo i Cargill tok for seg en del av utfordringen nye driftsformer medfører for fôrprodusentene.


Tre på Solstrand
Vi spurte tre deltakere om hva de synes om dagens tematikk «Vekst på Vestlandet – er løsningen nye produksjonsformer», og hvor aktuelt det er for det de driver med i hverdagen. 

- Jeg har hørt mye bra om dette eventet så gleder meg. Veldig bra at oppdrettere snakker om teknologi, at dere tar opp denne tematikken. Vanligvis skjer det bare på teknologikonferanser. Det blir litt andre samtaler når oppdrettere møtes og snakker om dette, sa regionsdirektør Nina Grieg i Grieg Seafood Rogaland, som er på Solstrandmøtet for første gang.

- Tematikken er veldig relevant for oss i Salmon Group. Mange av våre aksjonærer er i dag i gul- og rød sone, og rammes av nedtrekk ihht trafikklyssystemet. Ny teknologi kan være et verktøy for å «nulle ut» nedtrekket, så dagens tematikk treffer oss veldig godt, sa Jan Olav Langeland, administrerende direktør i Salmon Group som er på Solstrandmøtet for andre gang.

- Temaet er absolutt relevant, vi eier jo femti prosent av «Egget». Og det er kjekt å høre erfaringer fra andre. VIP-møtet dagen før var veldig bra, spesielt foredraget om hvordan grunnrenten ble bygd opp i sin tid. Jeg likte godt å få bakgrunnen til grunnrenteskatten, den har jo vært forsøkt innført flere ganger før, sa Roger Hofset som er daglig leder (konsernsjef) i Hofset Aqua og på Solstrandmøtet for femte gang.


VINN i Vest-kåring for tiende gang
Tradisjonen tro ble Vestlandets beste oppdrettslokaliteter kåret under festmiddagen gjennom konkurransen EWOS VINN i Vest. Det kåres fire vinnere i kategoriene laks og ørret satt ut høst 2020 og vår 2021.For første gang gikk et anlegg med fôroppsamling gått helt til topps i konkurransen. Vinnere kåres ut fra best tilvekst, best fôrutnyttelse og høyest overlevelse. Tilvekst (EGI) og fôrutnyttelse (EFI) er blant de viktigste måleparameterne i havbruksnæringen. Dessuten er overlevelse viktig for lønnsomheten og ikke minst en vesentlig indikator for fiskevelferd.

Les mer om kåringen og årets vinnere her

 

Årets vinnere:

Høst 20G LAKS
Lokalitet Vintravik, Alsaker Fjordbruk

Høst 20G ØRRET
Lokalitet Skaftå, Lerøy Sjøtroll

Vår 21G LAKS
Lokalitet Hondskår, Eide Fjordbruk 

Vår 21G ØRRET
Lokalitet Kleppenes/Lindenes, Nordfjord Laks 

 

 

 

 

Dele

Relaterte artikler