Gå til innholdet
Ewos logo
Fish First|26.4.2021

SalmoNIR gir grunnlag for lønnsomme beslutninger

Cargill har lansert ny teknologi som vil spare oppdretterne for tidkrevende arbeid og kostnader. SalmoNIR gjør det mulig å ta viktige beslutninger om produksjonen i merdene på et langt tidligere tidspunkt enn med tradisjonelle metoder.

SalmoNIR er en håndholdt skanner utviklet for å ta prøver og analyser av fett og farge på levende laks. Skanneren gir umiddelbare svar på tilstanden i merdene og kan dermed danne grunnlag for beslutninger med stor betydning for fiskehelse og økonomi.

Cargill har brukt to år på å videreutvikle og teste utstyret, og har skannet flere tusen fisk for å validere resultatene. Konklusjonen er at SalmoNIR har en målenøyaktighet på linje med kjemiske analyser.

– Kjemiske analyser er dyrt og tidkrevende, og det krever også at oppdretteren må avlive fisken for å få resultatene. Med SalmoNIR slipper du det, og det er også betydelige utgifter å spare på å gjøre laboratorieundersøkelser overflødige. I tillegg trenger du ikke å vente i dager eller uker for å få analyseresultatene tilbake. Skanningen tar noen sekunder, og dataene er tilgjengelige for kunden i det øyeblikket målingene er utført. Da kan også fisken slippes tilbake i anlegget, forteller category manager Ketil Christensen.

Senker terskelen
Mange oppdrettere vegrer seg for å ta omfattende prøver til kjemiske analyser fordi det er tidkrevende, og hvis ikke datagrunnlaget er stort nok, kan resultatene bli unøyaktige.

– Arbeidsinnsatsen som kreves kan være til hinder for at det blir tatt mange nok prøver til å få pålitelige resultater. Folkene på anlegget skal ha tid til å gjennomføre operasjonen, de mister fisken de tar ut, og ventetiden på å få resultater er lang. Går det tre uker til resultatet kommer, kan tiden ha løpt fra dem og det er for sent å gjøre noe med fôringen. Med SalmoNIR kan du ta ut og måle et stort antall fisk på brøkdelen av tiden du bruker på kjemiske analyser. Da senker du også terskelen for god oppfølging i felt betraktelig, sier Christensen.

Ruller ut teknologien
Resultatene fra målingene samles i en skyløsning og kobles med andre data om fisken i den aktuelle generasjonen. Dermed er det lett å holde oversikt over fiskens helse, hvordan den vokser, miljøet den lever i og kvaliteten. Cargill har gjennomført omfattende tester hos en kunde som skannet 6-700 fisk i løpet av en dag med meget gode resultater. Det gir et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere om det er nødvendig å gjøre noe for å perfeksjonere fôringen eller sette inn andre tiltak.

– Vi vet at vi har et produkt som fungerer, og kunden er fornøyd. I startfasen er det viktig å lykkes med hver kunde. Derfor starter vi med noen få, før vi ruller ut teknologien for fullt, sier Christensen.

Kunnskapsleverandør
Support og prising av SalmoNIR er uavhengig av om kunden kjøper fôr fra Cargill eller ikke.

– Vi er ikke bare en fôrleverandør, men også en kunnskapsleverandør som kan være partner på mer enn ernæring. Vi har stor tro på produktet og vet at det vil spare oppdretterne for tid og kostnader, bidra til bedre fiskevelferd og være et verktøy for å ta gode og lønnsomme beslutninger, sier Ketil Christensen.

 

Dele

Relaterte artikler