Gå til innholdet
Ewos logo
Engelsk jordbruk kan redusere CO2-utslipp i norsk havbruk
Bærekraft|22.3.2023

Engelsk jordbruk kan redusere CO2-utslipp i norsk havbruk

De første norske oppdretterne har nå tatt i bruk tiltak i Cargills bærekraftsinitiativ, SeaFurther, for å ytterligere redusere karbonavtrykket sitt. Sentralt i dette arbeidet er endringer i hvordan en rekke bønder nord i England driver jordene sine.

I over 30 år har Allan Petch drevet familiegården i North Yorkshire i Nord-England. De siste årene har han lagt om gårdsdriften betydelig, til en langt mer klimavennlig drift.

– Før pløyde og harvet vi jorden uten å stille spørsmål, og vi brukte mye store mengder kunstgjødsel og drivstoff. Nå vurderes hver avgjørelse: Er bearbeidingen nødvendig, er det til det beste for avlingene og for jorda? Jeg vil kunne se barnebarna i øynene og si at jeg prøvde å gjøre en forskjell, sier Petch.

Bonden i Nord-England er en av flere bønder som har lagt om driften til regenerativt landbruk. Sammen med sju andre gårdbrukere i området selger han nå raps og hvete med lavere karbonavtrykk til Cargill.

– Vi har alle en plikt å bidra til reduserte klimautslipp. Dette prosjektet betyr at vi også kan få dette til på en økonomisk bærekraftig måte, sier Petch.

Regenerativt landbruk

Å «regenerere» betyr å bygge opp igjen noe som er skadet. Ved å endre måten landbruket drives på, er det mulig å bygge opp igjen – eller regenerere – jord som er utarmet og tilføre ny næring og liv, samtidig som avlingene er tilsvarende som ved tradisjonell drift.

En slik jordbrukspraksis kan både binde opp CO2 fra atmosfæren, redusere utslipp fra drift og øke biologisk mangfold.

Mer bærekraftig jordbruk: Alan Petch mener vi alle har en plikt til å bidra til reduserte klimautslipp. Gjennom dette prosjektet kan han også oppnå dette på en økonomisk bærekraftig måte. Her forklarer han endringer i landbrukspraksis for fagspesialist Anne Tolås og salgssjef Vidar Furu i Cargill Aqua Nutrition North Sea. (Foto: Dave Robb / Cargill)

Konseptet med regenerativt landbruk er basert på fem prinsipper som kan brukes hver for seg eller i forskjellige kombinasjoner: Å redusere bearbeidingen av jorda ved å pløye mindre. Å holde jorda dekket for å hindre avrenning og eksponering til luft. Å øke mangfoldet av avlinger. Å beholde levende røtter i jorda. Og å innlemme husdyr i driften.

30 prosent reduksjon innen 2030

– Dette er en jordbrukspraksis Cargill har tro på. Vi har nå gjennomført et pilotprosjekt i Storbritannia med åtte bønder som produserer hvete og raps, sier Dave Robb som er ansvarlig for SeaFurther i Cargill. 

De åtte bøndene i Nord-England disponerer til sammen 15 000 mål med raps- og hveteåkre som med regenerative landbruksmetoder kan føre til en reduksjon i CO2-utslipp på 1000 tonn CO2-ekvivalenter.

Målet i bærekraftsinitiativet SeaFurther er å hjelpe oppdrettsselskaper til å nå sine mål om redusert karbonavtrykk.  

De tre hovedområdene i denne satsningen er forbedringer innen råvareproduksjon, fôrutnyttelse og fiskehelse. Samtidig som karbonavtrykket skal reduseres, må løsningene være kostnadseffektive og opprettholde fôrets ytelse og ernæringsmessige verdi. For å lykkes med disse tiltakene er det viktig å etablere samarbeid med kunder og leverandører.

I fjor ble det klart at ørretoppdretteren Kames Fish Farming i Skottland og chilenske Salmones Aysén blir med i SeaFurther. 

Med kjøp av hvete som er dyrket med regenerative metoder er altså første norske fiskeoppdretter i gang med å ta i bruk virkemiddel fra Cargills bærekraftsatsning.

Hvete blir sådd på Alan Petchs gård uten bearbeiding av jordsmonnet og gjennom forrige restene fra forrige avling. (Foto: Dave Robb / Cargill)

«Fôrbedringspotensial»

Fôr står for vel 75 prosent av karbonavtrykket i havbruksnæringen. Av dette igjen utgjør råvarene i fôret cirka 90 prosent av CO2-utslippene. Og blant råvarene utgjør hvetegluten og raps en betydelig andel av karbonavtrykket.

Derfor er det her innsatsen i første omgang settes inn for å redusere karbonavtrykket til lakseoppdretterne. Den første oppdretteren i Norge som tar i bruk regenerativt hvetegluten har i 2022 oppnådd en 5% reduksjon ved å erstatte 30% av hvetegluten med regenerativt hvetegluten fra Nord-England.

– Dersom vi skal lykkes med å få til reduksjoner i karbonavtrykket som virkelig monner, må vi identifisere flere områder som kan bidra. Samtidig må vi samarbeide i hele verdikjeden for å oppnå de reduksjonene som er mulig. Det er positivt at regenerativt jordbruk er på god vei til å bli et tiltak av betydning. Vi stopper imidlertid ikke med dette, og vil utvikle flere verktøy som kan redusere CO2-utslippene til kundene våre slik at de kan komme i mål med bærekraftsmålene sine, sier bærekrafsansvarlig Marianne Koch i Cargill i Norge.

Dele

Relaterte artikler