Gå til innholdet
Ewos logo
Problemfri fôring også på land
Landbasert|8.4.2022

Problemfri fôring også på land

Cargill har i mange år hatt et «tech team» som bistår kunder med oppdrett i sjø. Nå er laget forsterket for å gi tilsvarende service på land.

– Det kommer stadig flere og større RAS-anlegg. Virksomheten blir mer og mer kompleks, og vi vet jo at alle ledd må fungere optimalt for å gi best mulige resultater. Vi har ekspertisen, det er bare å ta kontakt! sier produktsjef for settefiskfôr Tor Egil Skår.

Bred erfaring

Det er Wilhelm Larsen (51) som nå er teknisk rådgiver for Cargills kunder innen landbasert oppdrett. Han begynte som 20-åring på EWOS-fabrikken i hjembyen Florø, og har blant annet vært produksjonsleder for vekstfôr. I dag er tittelen kvalitetssikrings-ingeniør.

– Jeg har hatt ulike roller, og deltatt i mange prosjekter siden starten i 1990, både i Florø og på de andre EWOS-fabrikkene. Jeg har også vært engasjert i det vi kaller «problemfri fôring», særlig ved vår forskningsstasjon i Dirdal, sier Wilhelm.

Dårlig vannmiljø

– Vi har gode erfaringer med vårt «tech team» på sjøsiden, og dette blir nå styrket med Wilhelm på land. Han kan gå gjennom fôringsprosessen og foreslå forbedringer der det er nødvendig, sier Tor Egil.

Han tenker særlig på problemer der deler av fôret blir knust til støv. Fisken klarer ikke å få i seg støvet. Det blir i stedet til groe, noe som skaper ubalanse i vannet og tetter igjen sluker.

– Et eksempel er at en rekke RAS-anlegg nå benytter trekksystem i fôringen. Trekksystemet var opprinnelig tilpasset gris og storfe, dyr som spiser fôrstøvet. Det gjør ikke laks og ørret, og for mye støv skaper dårlig vannmiljø. Hvis ikke systemene er tilpasset laksefôr og genererer mye støv, kan man få et dårlig resultat.

Fra fabrikk til fisk

Her skal Wilhelms kompetanse komme EWOS-kunder til gode. Han vil være behjelpelig med å modifisere fôringssystemer for å unngå støv og knus, og jobbe med problemfri fôring, fra A til Å.

Et av prosjektene blir å følge fôret fra fabrikk, via bil eller båt, til kundens anlegg, der det havner i silo og fraktes i rør frem til fisken. Og spørsmålet er: Hvor på denne reisen oppstår det støv og knus?

– For å unngå at pelleter knuses, må man kontrollere hele prosessen. Ikke minst det som foregår i siloer og rørsystem. Jo mer varsomt fôret transporteres frem til fisken, jo mindre knus blir det, sier Wilhelm.

Han har også registrert at enkelte kunder har laget egne fôringssystemer som ikke fungerer helt optimalt. I tillegg er det en del kunder som har «gamle» anlegg.

– Her kunne vi gjerne ha vært rådspurt på et tidligere tidspunkt, men det er aldri for sent. Vi kan sjekke anlegg, lage analyser og gi våre anbefalinger, og vi kan også gi tips om gode utstyrsleverandører.

Behov for gode råd

Den senere tid har Wilhelm fulgt det spennende prosjektet Havlandet RAS Pilot, der det er produsert slakteferdig laks på land.

– Det er fint å ha et slikt fremtidsrettet anlegg like i nærheten av fabrikken vår i Florø. Her har vi kunnet teste EWOS CLEAR-fôr i alle størrelser og fått nyttige erfaringer med banebrytende landbasert oppdrett, sier Wilhelm som i november 2021 holdt innlegg på Cargills Microteket i Bodø og Bergen, og deretter i Trondheim og Tromsø i månedsskiftet mars/april 2022.

– Jeg fikk god respons. Mange kontaktet meg etterpå for å drøfte utfordringer de har i det daglige arbeidet på sine respektive anlegg. Et tydelig signal om at det er behov for innspill og gode råd.

 

Dele

Relaterte artikler