Gå til innholdet
Ewos logo
Jenter & Teknologi bedriftsbesøk hos Cargill
Om oss|22.11.2021

Jenter & Teknologi bedriftsbesøk hos Cargill

Onsdag 3. november inviterte vi jenter i 9. og 10. klasse til bedriftsbesøk hos Cargill på Bergneset, Halsa, i Florø og Bergen. Her fikk jentene møte inspirerende ansatte, delta i hands-on workshops, bli med på en omvisning hos bedriften og lære om spennende teknologi.

Jentene møtte blant annet kvinnelige rollemodeller som fortalte om sin utdanning og jobb og viste jentene hvilke muligheter som finnes innen yrkesfag og teknologi. Initiativet ble satt pris på, det kom det mellom 25-30 jenter med lærere til hver av lokasjonene våre. Jentene gav utrykke for at dette var gøy og inspirerende. Arrangementene ble også dekket av fire lokalaviser samt Vestlandsrevyen.

Hvorfor gjør Cargill dette?
Behov for arbeidskraft: Ungdom i Norge velger i stor grad kjønnstradisjonelt når det kommer til utdannings- og karrierevalg (særlig tydelig innenfor fag- og yrkesopplæringen) og for at Cargill skal få den nødvendige kompetansen vi trenger i fremtiden, må flere jenter velge tekniske yrkesfag, realfag og teknologi.

Mangfold er business: vi trenger et størst mulig mangfold av kloke hoder med ulike ideer og innfallsvinkler for å finne de beste løsningene når fremtidens teknologi og næringer skal utvikles.

- Teknologi er framtidsrettet, sier personalsjef Judith Tørvi. - Vi ønsker å gi jentene informasjon om hvilke muligheter tekniske yrkes- og teknologifag gir i havbruksnæringene. Jentene trenger innsikt i hvilke løsninger fagarbeidere og teknologer er med på å skape. Besøk hos teknologibedrift er et forsøk på å gjøre noe med dette.

 

Bilde nedenfor: fra kaien på fabrikk Bergneset


Bilde nedenfor: inne på fabrikk Florø


Bilde nedenfor: fra Cargills kontor i Bergen 


Bilder nedenfor, Cargills besøksverter. Fra venstre:
Bergen: Ida Kristine Madshus (HR Student), Kristoffer Kampe (Technical Services Specialist), Anne Tolaas (Technical Services Specialist), Judith Tørvi (Personalleder)
Florø: Monica Langedal (Vedlikeholdsleder), Ronja Reiakvam (Operatør), Aina Elin Karlsen (Operational Quality Manager), Aashild Bergvoll (SQR Supervisor), Hege Tveranger og Birgitte Osland Wiik (FSQR Associates)
Halsa: Veronica Skjeldstad (Operatør), June Nesblom (Vedlikeholdsleder), Herulf Olsen (Fabrikksjef), Helen Helgesen (FSQR Specialist), Natalia Vatsvaag (EHS Specialist)

Bilde nedenfor: Studentene på fabrikk Bergneset, flankert av tre av Cargills besøksverter: Jan-Vidar Olsen (fabrikksjef) og Marius Lingrasmo (Plant Logistics Planner) til venstre, og Odd Mikkelsen (FSQR Lead) til høyre

 

 

 

Dele

Relaterte artikler