Gå til innholdet
Ewos logo
Ha fokus på gjellehelsen i sommer
Fôr|30.6.2021

Ha fokus på gjellehelsen i sommer

– Fiskens helse og velferd avhenger av friske gjeller. Det er derfor vi anbefaler EWOS GILL, et fôr som bidrar til en rask og målrettet vevsreparasjon.

Det sier fagspesialist Kristin Almås i Cargill. Hun forteller at nedsatt gjellehelse er et økende problem i produksjon av både settefisk og matfisk. For laks i sjø har det gjerne toppet seg vår og sommer, men siste fiskehelserapport viser at problemene nå er mer jevnt fordelt over hele året.


Omfattende forskning
– Desto større grunn er det til å ta denne utfordringen på alvor. Cargill har utført omfattende forskning på hvordan ernæring påvirker fiskevelferd, og funnet ernæringsløsninger som støtter fisk med gjelleproblemer, sier Almås.

Utviklingen av EWOS GILL startet i 2018 i Cargills forsøkssentre i Dirdal og i Colaco, Chile. To år senere var tiden inne for lansering, og fôret har blitt meget godt mottatt blant EWOS-kundene.


Bedre vekst, lavere dødelighet
Det er en rekke ulike forhold som kan påvirke gjellehelsen. Blant annet vannkvalitet, maneter og alger, håndtering, avlusing, parasitter, bakterier og virus.

– For eksempel er EWOS GILL testet på en kommersiell lokalitet med gjelleproblemer tilknyttet en algeoppblomstring. Det ble dokumentert at fisk fôret med EWOS GILL hadde bedre appetitt og fôringsrespons sammenlignet med fisk som fikk gjellefôr fra en annen produsent. Fôret vårt ga høyere tilvekst og betydelig lavere dødelighet sammenlignet med konkurrentgruppen, sier Almås.


Styrker og reparerer
Dårlig gjellehelse er et problem også hos stor smolt i settefiskanlegg, og konsekvensene er de samme: Dårligere velferd, mindre vekst og mulig produksjonstap.

­– Men heldigvis har gjellevev en sterk evne til regenerering. EWOS GILL består av nøye utvalgte mikronæringsstoffer med mål om å styrke reparasjon og vedlikehold av fiskens gjeller, sier Almås.

­– I tillegg har EWOS GILL en betennelsesdempende effekt. Denne kombinasjonen er viktig for å hindre sammenvoksinger av gjellefilamentene, ødeleggelse av gjellevev, og for å styrke vevets regenerasjonsevne.

 

Hvorfor benytte EWOS GILL?

  • God gjellehelse er essensielt for fisken.
  • I tillegg til respirasjon og oksygenopptak, spiller gjellene en viktig rolle i regulering av salter, utskillelse av avfallsstoffer og for immunforsvaret.
  • Svekket gjellehelse kan føre til ubalanse i fysiologiske funksjoner, redusert velferd, nedsatt ytelse og økt dødelighet.
  • I tillegg håndterer fisken stress dårligere, noe som gjør det risikabelt å behandle den for andre problemer, som lakselus.Generelle fôranbefalinger

For både settefisk og matfisk: Oppstart fôring 1-3 uker før perioder der man tidligere har erfart at gjelleproblem inntreffer, eller så raskt som mulig etter at problemer oppstår.

 

EWOS GILL

  • Kan kjøpes sammen med alle EWOS’ vekstfôr.
  • Utviklet for å støtte fisk med gjelleproblemer gjennom krevende perioder.
  • Feltforsøk og kundeerfaringer viser redusert dødelighet, økt fôrinntak og vekst ved gjelleproblem.
  • Gir raskere reparasjon av skadet vev.
  • Tilbys til settefisk, stor smolt og fisk i sjøanlegg.

 

Dele

Relaterte artikler