Gå til innholdet
Ewos logo
Gjennombrudd for landbasert oppdrett
Landbasert|26.10.2021

Gjennombrudd for landbasert oppdrett

FLORØ: Havlandet RAS Pilot produserer laks som aldri har svømt i åpen sjø. Nylig ble de aller første eksemplarene slaktet, med svært flotte resultater.

Tekst: Hans Bruntland. Foto: Cecilia Molander

– Smolten ble satt ut i februar. Da veide den 330 gram, mens vekten ved slakting var 4 kilo. Flott vekst på knappe åtte måneder, sier Fredrik Grahl Jacobsen.

Han er driftsleder i testsenteret som er et landbasert produksjonsanlegg for laks helt opp til slaktestørrelse. Piloten ligger vegg i vegg med Havlandet Marin Yngel (HMY), og er en del av den gigantiske Fjord Base i Florø.

– Det er ikke bare vekten som er god, sier Grahl Jacobsen.

– Vi har meget lav dødelighet og ingen problemer med fiskehelse eller vannkvalitet. Det meste har gått på skinner, men vi planlegger enkelte tekniske justeringer ved neste utsett.


Satser landbasert

Havlandets eiere, INC-gruppen, vil utelukkende satse landbasert, med RAS-teknologi, når det gjelder oppdrett. Og de har mange gode argumenter: Ingen smitte, ingen lus, ingen rømming og full kontroll på utslipp.

I tillegg kommer fordelen ved å slippe brakklegging. Det holder med nedvask og desinfisering.

– Dermed kan vi forberede et nytt utsett allerede om noen uker, sier driftslederen som har hjelp av to røktere i det daglige arbeidet.


Store investeringer

Fjord Base, Norges største forsyningsbase til offshoreindustrien i Nordsjøen, dekker 900.000 kvadrat, fordelt på et fem kilometer langt område. Her er det plass nok til INC-gruppens ambisiøse satsing.

Allerede i 2015 ble det lagt planer for et storskalaanlegg for oppdrett av laks, men den gang ble dette vurdert som for risikofylt. I stedet begynte gründer Oddgeir Igland og hans medarbeidere i det små, med å legge grunnlaget for piloten der den første fisken nå er slaktet.

Halvard Hovland, daglig leder i HMY, holder også oppsyn med RAS-piloten der det er investert rundt 60 millioner kroner.

– Det er en betydelig satsing, men forhåpentligvis vel anvendte penger når vi starter opp i industriskala. Da snakker vi om 20-25.000 tonn laks i året, mot dagens konsesjon på 200 tonn, sier Hovland som har klokkertro på at landbasert oppdrett er fremtiden.


Har nådd målene

Han påpeker hvor viktig det er å skape et godt produksjonsmiljø innendørs, der tilvekst og tetthet går hånd i hånd.

– Vi ønsker å vise at det er mulig med god fiskehelse og lav kjønnsmodning, selv om tettheten er høy. Dette til tross for advarsler fra mange eksperter. Erfaringene så langt viser at nesten alle våre mål er mer enn oppfylt. Det gjelder blant annet overlevelse og velferd. Nå venter vi bare på enda bedre tilvekst i den kommende generasjonen.

Hovland har registret enkelte tekniske utfordringer, men man har funnet løsninger underveis.

– Vi har alt i alt lært enormt mye vi ikke visste i februar, og også bevist veldig mye. Nå ser vi frem til neste runde for å få bekreftet at vi er på rett vei og kan optimalisere der det er mulig. Vi vil blant annet gjøre vannkvaliteten enda bedre for å øke appetitten og bedre veksten. På sikt vil dette kunne forkorte produksjonstiden eller øke slaktevekten.


Imponerende vekst

Kundekonsulent Harald Engevik fra Cargill har hatt hyppige besøk på RAS-piloten. Han har tatt uttak hver måned, og er imponert over veksten og at det nesten ikke er tegn til kjønnsmodning.

De to fem meter dype karene har både over- og underlys som er påkoblet døgnet rundt. Også fôringen foregår kontinuerlig med EWOS CLEAR 1000. Hvert 20. sekund drypper det pelleter fra rør som går tvers over karene.

Sjøvannet kommer fra 100 meters dyp i Botnafjorden. Det blandes med ferskvann, slik at saltinnholdet blir 25 promille, litt lavere enn i sjøen. Vanntemperaturen ligger på 12 til 12,5 grader, noe som er ideelt for at laksen skal unngå kjønnsmodning


Svømmer i sterk strøm

Vannet blir UV-behandlet for å knekke virus og bakterier, og det går gjennom flere filtre i prosessen der 97 prosent av vannet resirkuleres. Alt vann i karene skiftes ut i løpet av 40 minutter, og sirkulasjonen gir en jevn sterk strøm og langt mer stabile forhold enn i merder ute i havet.

– Strømmen holder laksen i konstant aktivitet og bedrer vekst og overlevelse. Vi ser også at laksen blir fast og fin, og kokker som har testet fisken melder om stabil, fin kvalitet og god smak, sier Grahl Jacobsen som synes at fôret, EWOS CLEAR 1000, har fungert godt.

– Vi har fôret så mye som mulig, men har ambisjoner om å gjøre det enda bedre i fremtiden. Det virker i alle fall som om laksen setter pris på kortreist fôr fra EWOS-fabrikken i Florø, ikke langt unna fjordbasen.


Satser på RAS-fisk

Også forskere i Cargill følger spent med på pilotprosjektet. Det kreves meget avansert fôr for å produsere robust laks i resirkuleringsanlegg, og Cargill har tatt utfordringen ved å opprette et eget RAS-laboratorium ved forskningsstasjonen i Dirdal.

– RAS er en relativ ung gren innen næringen. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye løsninger som gir bedre ytelse, og her har EWOS CLEAR virkelig bevist sitt potensial, sier Terje Utne som har ledet Cargills forskning og utvikling av fôr tilpasset landbasert oppdrett.

Han mener at Havlandets gode resultater viser at fisken blir tatt godt vare på under veldig gode vekstforhold.

– RAS-piloten i Florø er dessuten et godt eksempel på tett samarbeid mellom Cargill og en ambisiøs kunde. Vi får hele tiden innspill som gjør at vi kan utvikle løsninger tilpasset fiskens ernæringsbehov og kundens fremtidige krav.


Pionér på torskeoppdrett

Havlandet skal også satse på landbasert oppdrett av torsk, og der vil man kunne trekke erfaringer fra lakseprosjektet.

– Vi var tidlig ute med torskeoppdrett og har holdt liv i drømmen, selv om denne delen av næringen fikk en kraftig knekk for drøyt ti år siden. Blant annet har vi bevart stamfisk med god genetikk, sier Halvard Hovland.

Han forteller at et yngelanlegg skal stå klart neste år, det skal bygges settefiskanlegg og deretter et anlegg for produksjon av 10-20.000 tonn slakteklar torsk, med planlagt oppstart i 2026.


Florø som havbrukssenter

Det nye oppdrettseventyret skal foregå på Gaddholmen for torsk og Naustholmen for laks, begge deler en del av den langstrakte Fjord Base der INC er godt i gang med å forberede et liv etter oljen.

Fiskens verdikjede skal rundes av i Slakteriet AS, uten bruk av brønnbåt. Denne lokale bedriften utvider og flytter snart inn som en av Havlandets naboer.

– Alt dette vil gjøre Florø til et komplett havbrukssenter. Her skal vi skape mange nye arbeidsplasser, og rekruttere folk med høy teknisk kompetanse, sier Hovland.

Mer om Havlandet, se video: https://vimeo.com/548461228

----

Havlandet RAS-pilot

  • Eid av INC Invest og en del av Fjord Base i Florø.
  • Konsesjon: 200 tonn/år.
  • Ambisjoner om storskala-produksjon på 20-25.000 tonn fra 2026.


EWOS CLEAR

  • Fôret dekker hele spekteret av fôr i resirkuleringsanlegg, fra startfôring til slakt.
  • EWOS CLEAR 1000 er siste tilskudd, tilpasset landbasert oppdrett av stor fisk.

 

Dele

Relaterte artikler