Gå til innholdet
Ewos logo
Cargill setter Balsfjord på miljøkartet
Seafurther|16.3.2021

Cargill setter Balsfjord på miljøkartet

En ny elektrisk fôrtørkemaskin vil kutte energiforbruket kraftig og gjøre Cargills fabrikk på Bergneset i Balsfjord til verdens første fôrfabrikk med null CO2-utslipp.

– Vi skal lage en energieffektivt, elektrisk tørke ved fabrikken på Bergneset. Så vidt meg bekjent er vi de første i verden som fjerner alle CO2-utslipp fra fiskefôrproduksjonen. Dette er helt i tråd med Cargills satsing på miljøtiltak og et stort steg inn i den grønne fremtiden for både fabrikken og Balsfjord. Vi er veldig glade for at Cargill ønsker å satse på utvikling av fabrikken, og det gir oss anledning til å sette Balsfjord ettertrykkelig på miljøkartet, sier fabrikksjef Jan-Vidar Olsen.

Kutter 3000 tonn Co2
Frem til nå er tørkemaskinen ved Bergneset blitt drevet på gass. Ved å bytte fra fossilt brensel til elektrisk, kutter fabrikken CO2-utslippene med 3000 tonn i året og reduserer energiforbruket med over 20 prosent. Enova har gått inn med støtte til prosjektet fordi teknologien for varmeintegrasjon med høytemperatur varmepumper er ny og innovativ og vil kunne etablere ny beste praksis for energieffektiv tørking av laksefôr.

– Denne investeringen gir oss ikke økt kapasitet. Det er energioptimalisering og bærekraft som er driverne. Nå skaffer vi oss også mer kunnskap og får erfaring med elektrifisering og varmepumper som vil komme til nytte ved andre Cargill-fabrikker. Vi håper også å kunne motivere andre teknologileverandører til å utvikle energieffektiv teknologi innen fôrproduksjon og bidra til å nå nasjonens mål om reduserte CO2-utslipp, sier Olsen.

Skaper stolthet
Fremover mot sommeren vil det bli arbeidet med å bygge lokaler som varmepumpen og støttesystemene skal installeres i. Varmepumpene med tilhørende utstyr vil bli passert i et nytt bygg på 1000 m³, levert av Element Nor fra Storsteinnes. Leveransen omfatter nytt lager i første etasje og varmepumper i andre etasje.

Installasjonen av utstyret er planlagt til oktober/november, med oppstart ut på nyåret 2022. Olsen forteller at de ansatte ved fabrikken setter stor pris på at Cargill setter av tid og ressurser til innovative og bærekraftige prosjekter.

– At vi får være med på innovative prosjekter gir kompetanseutvikling på fabrikken. Det skaper igjen stolthet blant alle som jobber her, sier han.

Attraktiv arbeidsplass
Kunnskapen og erfaringen slike prosjekter gir kommer også godt med i samarbeidet fabrikken på Bergneset har med lokalmiljøet og Troms og Finnmark fylke.

– Vi har allerede tett kontakt med videregående skoler, og kan uten tvil bidra med vår kompetanse i fylkets opplæringsplaner. Fylket gjør allerede bruk av oss i andre sammenhenger, og som en spydspiss innen industrien kan vi bidra aktivt med fremtidig opplæring av teknisk personell og innen prosessteknikk. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass og vi ser at vi trekker til oss god arbeidskraft på grunn av at vi ligger langt fremme innen energi- og teknologiutvikling, sier vedlikeholdsleder Even Nilsen.

Elektrisk truckpark
Den nye, elektriske tørkemaskinen er ett av flere miljøtiltak fabrikken på Bergneset er i gang med i arbeidet for å nå målet om null utslipp. Også truckparken er i ferd med å bli elektrisk.

– Vi har startet utskiftingen og har i første omgang skaffet oss fire elektriske trucker for å skaffe oss erfaring. Vi trenger å teste dem ut en stund før vi går videre, men målet er at hele truckparken på sikt skal bli elektrisk, sier Nilsen.

Fakta:

  • Den nye tørken er levert av Geelen Counterflow i Nederland, som er en foregangsbedrift innen miljøvennlige løsninger.
  • Tørken skal benytte ny og innovativ teknologi for varmeintegrasjon med høytemperatur varmepumper som gir en betydelig mer energieffektiv prosess.
  • Det er første gang teknologien anvendes i fôrbransjen.
  • Cargill har også fått levert teknologi fra danske Process Innovation og Norsk Energi.
  • Prosjekteringen med tilhørende byggeteknisk utrusting er utført av Multiconsult Tromsø.
  • Enova støtter prosjektet med 33 millioner kroner.
  • Det direkte energiresultatet er beregnet til en besparelse på 15 000 000 kWh/år.
  • Det direkte klimaresultat i Norge er beregnet til utslippskutt på 3 030 000 kg CO2-ekv/år.
  • Fabrikken på Bergneset er en hjørnesteinsbedrift i Balsfjord kommune, og sysselsetter i all hovedsak lokal arbeidskraft fra Balsfjord og kommunene rundt. Fabrikken har 54 fast ansatte og over 70 medarbeidere i høysesongen

Les mer på enova.no

 

Dele

Relaterte artikler