Gå til innholdet
Ewos logo
Cargill leverer spesialfôr til Salmon Evolution
Landbasert|1.4.2022

Cargill leverer spesialfôr til Salmon Evolution

Cargill har utviklet et helt nytt fôr til Salmon Evolutions digre, nye anlegg i Hustadivka. Hastigheten pelletsene synker med i et delvis lukket anlegg, at de skal tåle både transport og håndtering og at de får riktig stabilitet i vannet har vært viktig å ta hensyn til i utviklingen av det nye fôret.

Salmon Evolution startet kommersiell produksjon forrige helg med vellykket utsett av første smolt. Noen dager før startskuddet hadde de fått den første leveransen av et spesialdesignet fôr fra Cargills fabrikk i Florø.

Grundige forhåndsarbeid
-Vi satte sammen et team med folk fra flere ulike fagområder og funksjoner, som har samarbeidet tett med Salmon Evolution for å utvikle dette fôret, sier fabrikksjef i Cargill Aina-Elin Karlsen.

Teamet har vært på omvisning på anlegget og fått grundig forståelse for produksjonen.

- Vi har studert fasiliteter og systemer for vannrensing. På denne måten har vi lært hva som vil kreves av fôret, sier Karlsen.


Effektiv forskning
- Vi er glade for at Salmon Evolution har valgt valgte oss som samarbeidspartner, og det er viktig for oss å vise at selskapet gjorde rett i å velge vår løsning, sier leder for markedsføring og produktutvikling i Cargill Sigurd Tonheim.

- Basert på vår sterke posisjon i det norske laksemarkedet har vi høy selvtillit når det gjelder å levere på de kriteriene som er viktig for Salmon Evolution, men vi er samtidig ydmyke for at vi her må få løsningene våre til å fungere under nye betingelser, sier Tonheim.


Langsiktig samarbeid
Cargill har hatt suksess med å utvikle fôr med høy produktivitet ved å forstå og ta hensyn til typiske variasjoner som lakseproduksjon i sjøen er utsatt for. 

- Vår suksess bygger på at vi har solid forskning og utvikling med forskere som klarer å kombinere det beste fra flere typer læringssystemer, både kommersiell produksjon og kontrollerte fôringsforsøk i spesielle forskningsfasiliteter. På denne måten har vi lært å forutse, med høy presisjon, hvordan ulike fôrdesign vil fungere under ulike betingelser. Selv om Salmon Evolution representer en ny type produksjonsmiljø, og med et stabilt miljø i forhold til oppdrett i sjø, vil vår kunnskapsplattform og vår tilnærming være til hjelp for å utvikle også den beste og sikreste løsningen også for Salmon Evolution, sier Tonheim.

-Denne tilnærmingen har vi benyttet i det fôret vi sender nå. Samtidig har vi en klar ambisjon om å samarbeide tett med Salmon Evolution for å bruke deres produksjon fremover som et effektivt læringssystem for å videreutvikle og optimalisere løsningen til selskapets operasjon, godt støttet av forsøk utført i våre FoU-fasiliteter, sier Tonheim.


Krevende balansegang
Det stilles spesielle kvalitetskrav til fôr beregnet til denne typen fôrings- og produksjonsanlegg. Fôret er derfor designet for å ivareta både ernæringsmessige og fysiske krav til pelletkvalitet.

- I et anlegg der vannet delvis skal resirkuleres, må alle pelletene synke med riktig hastighet, de må tåle håndtering under transport og i fôringssystem, og de må ha riktig stabilitet i vannet, sier Karlsen som verdsetter det gode samspillet mellom Salmon Evolution og Cargill.

- Prosessen har vært veldig lærerik og spennende. Med så tett samarbeid allerede fra en tidlig fase, har vi lagt grunnlaget for suksess.


Tett samarbeid
- Vi er svært tilfredse med samspillet og det tette samarbeidet vi har hatt med Cargill og er overbevist om at vi gjennom dette partnerskapet har et unikt utgangspunkt for å kunne realisere det store og uforløste potensialet som ligger i å produsere laks på land i et lukket og kontrollert miljø der vi kan gi laksen optimale levevilkår til enhver tid, sier kommersiell direktør i Salmon Evolution, Odd Frode Roaldsnes.

 

Foringsteamet i Salmon Evolution Henrik Fang Luo, Christina V. Hjelvik og Liva Sandven (f.v). Foto: Ane S. Skarvøy, Skarvøy Media

 

 

Dele

Relaterte artikler