Gå til innholdet
Ewos logo
Cargill kutter alle CO2-utslipp i nord
Seafurther|16.3.2021

Cargill kutter alle CO2-utslipp i nord

En ny elektrisk fôrtørkemaskin vil kutte energiforbruket kraftig og gjøre Cargills fabrikk på Bergneset i Balsfjord til verdens første fôrfabrikk med null CO2-utslipp.

– Vi har et stort ansvar for å redusere energiforbruket og klimaavtrykket i bransjen, og her fikk vi en gyllen mulighet til det. Vi brenner for dette prosjektet, og det skaper stor interesse og ringvirkninger i Cargill, sier Monica Hagen, Business Operations Lead, Cargill Aqua Nutrition North Sea.

Fabrikken på Bergneset er den første i bransjen som tar i bruk denne nullutslippsteknologien for å redusere CO2-avtrykket. Investeringen inngår i Cargills strategiske forbedringsarbeid og er i tråd med Enovas mål om å fremme innovasjon av energi- og klimateknologi som kan bidra til å redusere klimautslipp. Enova har støttet prosjektet med 33 millioner kroner.

– Støtten fra Enova utgjør 40 prosent av totalkostnaden, og er nødvendig for å kunne finansiere det. Resten bidrar vi med selv, sier Hagen.

Siden 2019 har Cargill investert i energieffektiviserings- og bærekrafttiltak for nærmere 200 millioner kroner ved fôrfabrikkene, og prosjektet på Bergneset er tredje trinn i denne investeringsrekken.

Sparer energi – kutter Co2
Ved å bytte fra fossilt brensel til elektrisk, reduserer fabrikken CO2-utslippene med 3000 tonn i året. Samtidig blir energiforbruket ved fabrikken redusert med over 20 prosent.

– Når vi bytter ut gass med elektrisitet og kombinerer dette med varmepumpe, bruker vi 3,5 ganger mindre energi. Samkjøringen mellom varmepumpe og elektrifisering er banebrytende, og vi er de eneste som gjør dette innen denne typen industri. Fôrtørkingen er den mest energikrevende prosessen vi har, så å få gjennomført dette prosjektet betyr mye.

Vi skal spare 15 000 000 kWh og 3000 tonn CO2 i året, forteller prosjektleder Jan Helge Førde, som har ledet prosjektet i to år.

Skaper stolthet
Tørken, som er verdens største i sitt slag, er levert av Geelen Counterflow i Nederland, en familiebedrift som utvikler miljøvennlige tørke- og kjøleinstallasjoner. Cargill har også fått bistand fra Norsk Energi og Process Innovation i Danmark.

– Dette prosjektet er drevet av energioptimalisering og bærekraft. Investeringen gir oss ikke økt kapasitet, men et redusert energiforbruk og renere produksjon i og med at vi kutter alle Co2-utslipp. At vi også sparer CO2-avgifter, er hyggelig å ta med i regnskapet, og ikke minst er det mange ansatte som setter pris på at vi setter av tid og ressurser til bærekraftige prosjekter. Det skaper stolthet i bedriften, sier Førde.

Høyaktuell teknologi
Monica Hagen forteller at teknologien vil være høyaktuell når tilsvarende investeringsbehov melder seg ved andre fôrfabrikker, og prosjektet skaper også motivasjon til nytenkning i andre prosesser.

– Dette er det største innovasjonsprosjektet vi har gjennomført noen gang. Vi er heldige som har en investeringsvillig eier som ønsker å utvikle fabrikkene våre i riktig retning. Cargill er dyktige til å trekke synergier fra fabrikker over landegrensene. Hvis dette lykkes i Norge, kan vi se at det blir innført liknende teknologi ved fabrikker over hele verden. Vi er stolte av å bidra til bærekraft i nord, og det er gøy hvis vi kan skape ringvirkninger gjennom dette prosjektet.

Fakta:

  • Den nye tørken er levert av Geelen Counterflow i Nederland, som er en foregangsbedrift innen miljøvennlige løsninger.
  • Tørken skal benytte ny og innovativ teknologi for varmeintegrasjon med høytemperatur varmepumper som gir en betydelig mer energieffektiv prosess.
  • Det er første gang teknologien anvendes i fôrbransjen.
  • Cargill har også fått levert teknologi fra danske Process Innovation og Norsk Energi.
  • Enova støtter prosjektet med 33 millioner kroner.
  • Det direkte energiresultatet er beregnet til en besparelse på 15 000 000 kWh/år.
  • Det direkte klimaresultat i Norge er beregnet til utslippskutt på 3 030 000 kg CO2-ekv/år.
  • Fabrikken på Bergneset er en hjørnesteinsbedrift i Balsfjord kommune, og sysselsetter i all hovedsak lokal arbeidskraft fra Balsfjord og kommunene rundt. Fabrikken har 54 fast ansatte og over 70 medarbeidere i høysesongen.
Dele

Relaterte artikler