Gå til innholdet
Ewos logo
Cargill inkluderer algeolje i alle fôr i Norge
bærekraft|25.3.2022

Cargill inkluderer algeolje i alle fôr i Norge

(Bergen) 25. mars 2022 – Siden sommeren 2018 har Cargill levert fôr med omega-3 fra alger til kunder som har ønsket dette. Nå har Cargill inngått avtaler som sikrer tilgang på større volum, og vil derfor inkludere alger som en del av oljemiksen i alle fiskefôr fra april.

-En betydelig del av fiskeoljen erstattes nå med algeolje. Dette gjør at Cargill blir mindre avhengig av fiskeolje, og bidrar til at vi får mer stabil tilgang til omega-3, noe som er helt nødvendig for bærekraftig vekst i næringen, sier Trond Ytre-Arne, Innkjøpsdirektør i Cargill Aqua Nutrition region Nordsjøen.

Omega 3-fettsyrer er en sentral ingrediens i fiskefôr. I dag er fiskeolje eneste naturlige kilde til disse fettsyrene, men tilgangen er stadig mer begrenset. Forsyningssituasjonen i verden er også stadig mer utfordrende og ustabil. Det gjør det viktig å sikre stabil tilgang på omega-3 fra andre kilder enn fiskeolje.

Algeolje er foreløpig den eneste reelle alternative kilden til omega-3 for norsk oppdrett. Ernæringsmessig fungerer det også fint, det viser både forskning og den kommersielle erfaringen med bruk av algeolje.

Algeolje er i dag tilgengelig i kommersielle volumer. Det har blitt investert betydelig i næringen og er bygget god kapasitet. Dette hadde ikke vært mulig uten godt samarbeid med oppdretterne som har gått i bresjen og tatt i bruk algeolje i fôret. Her tok Lerøy tidlig ansvar og deres pionerarbeid med å integrere alger i fôret har vært sentral i å bygge opp algeindustrien.

- Lerøy valgte tidlig å jobbe strategisk med alger som fôrråvare for å oppnå våre mål med fiskehelse, humanernæring og leveringssikkerhet på marine omega 3- kilder, sier Jørgen Skeide, Manager Feed i Lerøy Seafood Group. - Vi ser med glede at vår satsning og tidlige inkludering av alger i vårt standardfôr, har bidratt til industrialisering av leverandørleddet og å skape et marked som gjør at pris og volum har kommet på nivå som gjør bærekraftig EPA+DHA tilgjengelig for alle oppdrettere.

Bruken av nye råvarer som algeolje er et eksempel på Cargills mål om å øke bruken av alternative og bærekraftige råvarer. Dette har vi blant annet forpliktet oss til gjennom forskningsprosjektet Millennial Salmon, der er målet å erstatte store deler av de tradisjonelle råvarene med nye.

 

 

 

 

Dele

Relaterte artikler