Gå til innholdet
Ewos logo
God fiskevelferd er lønnsomt for alle

God fiskevelferd er lønnsomt for alle

- God fiskevelferd er helt fundamentalt for en god produksjon, god bærekraft og god lønnsomhet, sier Terje Utne. Han er utdannet fiskehelsebiolog, og har i dag ansvaret for forskningen som gjøres ved CQN Nordsjøens FoU-konsesjoner og andre feltforsøk. Tidligere jobbet han i flere år ved Cargill Innovation Center i Dirdal og med produktutvikling i CQN Nordsjøen, med ansvar for settefisk, rensefisk og medisinfôr.

– Hvorfor setter du fisken først i arbeidet du gjør?
For meg er det en selvfølgelighet. Det er det arbeidet vårt handler om, og det er det vi jobber med hver eneste dag. God fiskevelferd er helt fundamentalt for en god produksjon, god bærekraft og god lønnsomhet. Man klarer ikke å drive godt med dårlig velferd, og du sparer ingenting på å ta snarveier. Hvis ikke vi setter fisken først i arbeidet vårt, kan vi like gjerne stenge butikken og gå hjem.

Oppmerksomheten rundt fiskens helse og velferd har økt betydelig de siste årene. Gjennom Tekna arrangerer Terje annethvert år konferansen «Frisk fisk», som tar for seg nettopp fiskehelse og fiskevelferd.

– Bare de fire siste årene er deltakerantallet doblet, og det sier noe om hvor mye større dette er blitt. Vi ser også at det utdannes veldig mange flere fiskehelsebiologer, og langt flere jobber med fiskehelse hos oppdrettere, leverandører og resten av næringen enn for bare noen år siden.

– ... og hvordan gjør du det, helt konkret?
Ta for eksempel det å introdusere en ny råvare i fiskefôret. Da foretar vi grundige tester i laboratoriet gjennom ulike analyser og fiskeforsøk, der vi evaluerer hvordan råvaren fungerer for fisken. Der ser vi hvordan fôret påvirker fisken, både når det gjelder vekst og ulike helseparametere. Vekst er ofte en god indikator. En fisk som trives, vokser bedre. For å være på den sikre siden gjør vi også andre analyser for helseparametere, som vevshistologi.

RAS er et annet aspekt som er unikt for det jeg driver med. Der handler det om at vi har et godt fôr, men gjør tilpasninger i fôret slik at vi bedrer kvaliteten på vannet fisken lever i. Det gjør det mer komplisert, men er viktig for fiskens helse og velferd. I RAS fôrer vi både fisken, og mikroorganismene som bidrar til å rense vannet i biofilteret, så vi må også ta høyde for systemet for ikke å gå på akkord med fisken. Det er den som er viktigst.

– Hva ville skjedd om du i ditt arbeid ikke prioriterte fiskehelse og fiskevelferd?
Da ville vi endt opp med produkter som rett og slett fungerer dårlig. Da ville kundene våre prestert dårligere og til slutt får hele næringen et dårlig rykte. Du kan ha flaks noen ganger, men hvis du ikke passer på, går det fort galt. Det er viktig at fôret er trygt for fisken og at fisken er trygg mat for mennesker.

Dele