Gå til innholdet
Ewos logo
Finner de rette løsningene

Finner de rette løsningene

- Uten Fish First-filosofien ville vi risikert at produktutviklingen ensidig handlet om vekst og pris, i stedet for også å bidra til en sunn fisk som takler hverdagen, sier Ted Mollan som jobber som innkjøpsrådgiver og med utvikling av råvareleverandører. Jobben hans er å støtte og gi råd til Cargills innkjøpere, hovedsakelig i Norge og Skottland, men også i Chile, Canada og resten av Cargills akvakulturvirskomhet globalt.

Da Ted begynte i næringen handlet salg av fôr nesten utelukkende om pris og vekst (effekt). I dag er det flere momenter med i ligningen, særlig fiskehelse og bærekraft.

– Hvorfor setter du fisken først i arbeidet du gjør?
Å sette fisken først er viktig i all kontakt med eksisterende og potensielt nye fôrleverandører. Det er en evig balansegang mellom fôrpris, bærekraft og fiskens vekst og helse. Det viktigste er at fotavtrykket til laksen, sluttproduktet, blir minst mulig, ikke nødvendigvis fôrets fotavtrykk.

Et godt fôr skal bedre fiskens immunforsvar. Cargill forsker blant annet på hvordan ulike råvarer kan påvirke fiskens tarmhelse. For eksempel gir fôr med vanlig soyamel tarmbetennelse hos laks, mens soyaproteinkonsentrat ikke gir tilsvarende helseutfordringer.

– ... og hvordan gjør du det, helt konkret?
Det er hele tiden en håndfull prosjekter i gang med stor variasjon, der det gjelder å finne de rette løsningene som først kan brukes i begrenset grad og deretter oppskaleres. Det er mye som må avklares før råvarer kan tas inn på fabrikkene og bli ingredienser i EWOS-fôret. Etter at potensielle råvarer blir identifisert, blir de testet ut i Dirdal.

Det som er spesielt aktuelt i dag, er å skalere opp ingredienser som algeolje og insekter. Vi jobber med proteinkonsentrater fra ulike vegetabilske kilder, som soya, raps og solsikker. Gjær og bakterier kan bli fôrkilder ved hjelp av fermentering der mikroorganismene bryter ned og konsumerer organisk materiale og lager en proteinrik biomasse.

– Hva ville skjedd om du i ditt arbeid ikke prioriterte fiskehelse og fiskevelferd?
Uten Fish First-filosofien ville vi risikert at produktutviklingen ensidig handlet om vekst og pris, i stedet for også å bidra til en sunn fisk som takler hverdagen.

– Hva er gevinstene av å prioritere fiskehelse og fiskevelferd, og for hvem?
Det er stadig press fra forbrukere og ideelle organisasjoner (NGO-er) som er kritiske til oppdrettslaks og fôret fisken spiser, men kritikken skyldes ofte manglende kunnskap.

Bærekraft må drives frem i samarbeid mellom Cargill og kundene, for det er krevende å bli både billigere og mer bærekraftig. Dette koster, og det vil gjenspeile seg i prisen på fôret ut fra oppdretternes ønsker.

Cargill har allerede et godt samarbeid på dette feltet, for eksempel med Lerøy som ønsker å benytte insekter og algeolje. Cargill kan kunsten med å teste, utvikle og lage ulike tilpassede fôr, men kan ikke subsidiere kundene. Det koster derfor noe ekstra, ofte mye til å begynne med, men prisene går ned når produksjonen oppskaleres.

Også mindre og mellomstore selskaper, som Hofseth og Eide, er villige til å satse på spesialtilpassede produkter. Det handler gjerne om å finne et nisjemarked med forbrukere som vil betale litt ekstra.

Kundene er villige til å betale mer for produkter som dokumenterer god effekt på vekst og helse, men vi må få frem at også bærekraft har en verdi.

– Hvorfor bør Fish First være et viktig satsningsområde for hele Cargill?
Fish First er meget viktig når det gjelder fiskehelsen. Det er et stadig mer kritisk lys på fiskens velferd og overlevelse, og Cargill må levere fôr som bedrer fiskehelsen. Igjen er balansegangen viktig. For oppdretterne er antall kilo som slaktes ut, det som til syvende og sist teller, men de vet jo også bedre enn noen andre at dårlig helse gir mer svinn.

 

Dele