Gå til innholdet
Ewos logo
Et etisk og økonomisk ansvar

Et etisk og økonomisk ansvar

- Vi har ansvar for å gjøre vårt ytterste for å forstå hva fisken trenger for å trives, sier Christian De Santis som er seniorforsker ved Cargills forskningsstasjon i Dirdal. Gjennom analyse og kontrollerte forsøk på fiskens ernæringsbehov og fysiologi søker han ny kunnskap om hvordan fisken kan yte best mulig under best mulige levekår.

– Hvorfor setter du fisken først i arbeidet du gjør?
Av to grunner, hovedsakelig et etisk og et annet økonomisk. Fra et etisk perspektiv gjør vi det rett og slett fordi vi bryr oss om fisken, og vi vil at dyret skal ha best mulig levekår.

Fra et økonomisk perspektiv er maskineriet nødt til å fungere bra hvis vi skal ha høy produktivitet. Du kan ikke forestille deg å kjøre fort i en bil som har ett dekk, eller dra ut på langtur hvis ikke bilen er godt nok vedlikehold. Vi «ber» fisken om å produsere verdifullt kjøtt til vårt forbruk, og om å gjøre det i et tempo som presser grensene. Da må vi sørge for å ta vare på fisken og velferden så godt vi kan.

– ... og hvordan gjør du det, spesifikt?
Jeg jobber med innovasjon, og vi gjennomfører kontrollerte forsøk for å teste fiskens ytelse under forskjellige forhold. Vi må hele tiden sørge for å overvåke dyrevelferden og at den nye kunnskapen vi tilegner oss ikke påvirker fiskevelferden negativt. Hvis ny kunnskap forstyrrer disse faktorene, vil vi heller ikke benytte oss av den, men søke andre løsninger. Det er sjelden vi kommer i slike situasjoner, fordi fiskehelse og fiskevelferd går hånd i hånd med ytelsen.

– Hva ville skjedd hvis du ikke prioriterte fiskehelse og fiskevelferd i arbeidet ditt?
Det ville sannsynligvis ført til at vi ville forringet ytelsen. Men enda viktigere er det at det ville stridd mot den vi er og det vi står for. Det gir ingen mening å tenke på hva som ville skje hvis vi ikke prioriterte fiskehelse og velferd, fordi det ganske enkelt ikke vil skje. Dette er hvem vi er og ønsker å være, både som et selskap og som enkeltpersoner. Cargill har for eksempel den samme tilnærmingen til arbeidsmiljøet, med en sterk sikkerhetskultur som sikter mot et arbeidsmiljø med «Zero Harm». Dette er et veldig ambisiøst mål for et selskap som vårt. Og hvert år forplikter hver ansatt seg til å sette sikkerhet over noe annet. Vi kan rett og slett ikke gjøre det vi gjør hvis vi ikke er trygge, og det gjelder i like stor grad for fisken.

– Hva er gevinstene med å prioritere fiskehelse og fiskevelferd, og for hvem?
Alle har godt av å sette fisk først. Kundene produserer mer, fisken lever et mer anstendig liv, og vi kan fortsette å gjøre det vi gjør i visshet om at vi har gjort vårt beste for å sikre vårt bidrag til fiskevelferd og helse.

– Hvorfor skal Fish First være et viktig satsingsområde for hele Cargill?
Forholdene husdyrene våre lever under er grunnleggende for å oppnå optimal fiskehelse og velferd, og kunder våre gjør sitt beste for å sikre ideelle forhold for dyrene. Til tross for det, må fisk gjennomgå og bekjempe noen utfordringer. For å bekjempe disse utfordringene trenger de spesifikke næringsstoffer. Cargill bidrar med disse næringsstoffene i fôret. Derfor har vi ansvar for å gjøre vårt ytterste for å forstå hva fisken trenger for å trives.

Dele